دوشنبه 29 مهر 1392, 16:03:00

Խնդրում ենք չխաչաձևւել

Հայոց ազգ. «Արաքս» կրթահամալիրի 60-ամեակի յոբելեանական պաշտօնական ձեռնարկը տեղի է ունենալու 2013 թւականի դեկտ.-ի 12-ին «Հայ ակումբ»-ի սրահում: Խնդրում ենք չխաչաձևւել:

Հայոց ազգ. «Արաքս» կրթահամալիրի
60-ամեայ յոբելեանի յանձնախումբ

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است