اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع ابتدایی :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع راهنمایی : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 تالین باغداساریانس رئیس
2 ملینه غریبیان نائب رئیس
3 آیدا آلوئیان  منشی
4 آرمینه موسسیان  عضو
5 آرموند میرزاخانیان عضو
6 مارینا بغوسیان عضو
7 نارینه آزلبار  عضو
8 آرلت عابدیان عضو
9 سایتل جهانی عضو