کسر 

دوشنبه 19 آذر 1397, 10:21:00

 

                                                                                                                                                       

دخترهای خوبم بادقت به فیلم نگاه کنید.
 

http://p://s5.picofile.com/d/8102714500/86dfdf2f-9ea4-4a35-ae26-09205b27c0fc/%DA%A9%D8%B3%D8%B1.ppt

جدول  

دوشنبه 19 آذر 1397, 10:05:00

تفکر 

ﺳﻪشنبه 13 آذر 1397, 10:35:00

 

دخترهای قشنگم یک آزمایش مفیدومهم

 

 

 

 

 

 

/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/قطره های باارزش.docx

دیکته 

ﺳﻪشنبه 29 آبان 1397, 10:05:00

علوم  

ﺳﻪشنبه 29 آبان 1397, 09:59:00

 

 

دخترهای قشنگم بادقت به این فیلم نگاه کنید.

 

مواداطراف ما

 

 

 

http://s4.picofile.com/d/7967222254/f5f93c61-7f2a-47ab-8a37-91db60cf782d/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%A7_1.ppsm

شعر 

ﺳﻪشنبه 22 آبان 1397, 23:43:00

 

 

 

 

 

دخترهای خوبم این شعرروبرای تشکرازمامان وباباباصدای بلندوزیبابخون/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/~$ر اعضاي خانواده.docx

فارسی 

ﺳﻪشنبه 22 آبان 1397, 23:04:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانم چندتاسوال فارسی/Data/Sites/1/uploads/news_images/files/~$مون فارسی نوشتاری doc

صفحه 1 از 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>