ورزش دبیرستان 

شنبه 21 مهر 1397, 18:00:00

1-دراز و نشست اموزش داده شده

شنبه دوشنبه چهارشنبه    15 عدد

مدت تمرین

2 هفته

یاداوری-روی زمین حوله انداخته و تمرین کنید

ورزشهای ستون فقرات 

دوشنبه 14 اسفند 1396, 11:47:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش های ستون فقرات 

دوشنبه 14 اسفند 1396, 11:36:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շնորհաւոր Ս. Զատիկ 

چهارشنبه 23 فروردین 1396, 08:08:00

Շնորհաւոր Ս. Զատիկ

varzeshe rooz 

چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395, 12:12:00