اطلاعات تماس

نشانی
تهران، خیابان استاد مطهری، انتهاي خيابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ١٨
 
تلفن تماس
مقطع ابتدایی :  ٨٨٩٠٥٧٧٦
مقطع راهنمایی : ٨٨٩٠٢٨٠٤
نمابر : ٨٨٩٣٥٣١٢

شماره پيام كوتاه : ۳۰۰۰۲۲۲۳۲۲۲۹۰۱

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ خانم زهرا آرزوی عراقی آموزگار پایه اول ابتدایی
۲ خانم سعیده محمودی اصل آموزگار پایه دوم ابتدایی
۳ خانم مهری فرح بخش آموزگار پایه سوم ابتدایی
۴ خانم مهناز دوستی آموزگار پایه چهارم ابتدایی
۵ خانم ریحانه امینی آموزگار پایه پنجم ابتدایی
۶ خانم فاطمه محمدیان آموزگار پایه ششم ابتدایی
۷ خانم سیلوا گریکوریان آموزگار  دینی ارمنی
۸ خانم آستخیک طوروسیان آموزگار ادبیات ارمنی
۹ خانم کاملیا شیروانیان آموزگار ادبیات ارمنی
۹ خانم آلینا هارتونیان مربی تربیت بدنی
۱۰ خانم آستخیک طوروسیان دبیر ادبیات ارمنی
۱۱ خانم سهیلا ستوده نیا دبیر ریاضی ،کار و فناوری
۱۲ خانم پروین معین‌الدین دبیر ادبیات فارسی ، تفکر و سبک زندگی و آمادگی دفاعی
۱۳ خانم زینب محمودی دبیر علوم 
۱۴ خانم زهرا نیکنام دبیر زبان انگلیسی
۱۵ خانم فریبا حسینی دبیر مطالعات اجتماعی
۱۶ خانم پروانه چراغی دبیر عربی
۱۷ خانم آلینا هارتونیان مربی تربیت بدنی
۱۸ خانم تینا کارایطیان مربی هنر
۱۹ خانم مقدی یق نظر مربی سرود
۲۰ خانم ایوت مرادخانیان کتابدار

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ خانم آنی مانوکیان مدیر دبستان و دبیرستان دوره اول
۲ خانم نرگس روان معاون آموزشی
۳ خانم آراز سیمون  معاون خلیفه گری
۶ خانم گایانه عزیزیان معاون فناوری
۷ خانم رویاگل بابازاده متصدی امور اداری

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آقای ادیک آسادوریان سرایدار
2 فاطمه بهزاد پور خدمتگزار